Phân tích kỹ thuật hơp đồng tương lai Dầu thô kỳ hạn tháng 1/2023 ngày 15/11/2022
Tác giảAdministrator

Nhật Linh Investment khuyến nghị cho NĐT:

Sell CLEF23
Giá thời điểm hiện tại quan ngưỡng 84.75
SL: 89.15
TP1: 75
TP2: Thả
Lí do vào lệnh: Giá đã gãy kênh lênh dài hạn, giá đã có một pha hồi khung 4h sau đó đã gãy kênh hồi. Nếu giá chạy đúng theo kịch bản thì đây là một pha xuống khá dài của dầu thô. Tỉ lệ R/R rất đáng để vào lệnh.
Chú ý: Nhà đầu tư chủ động đặt lại SL khi giá đã chạy.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận