Phân tích kỹ thuật hợp đồng tương lai Đậu tương kỳ hạn tháng 1 năm 2023
Tác giảAdministrator

PTKT  về Đậu tương

Nhat Linh Investment.,JSC Khuyến nghị Bán ZSEF23
Giá hiện tại quan ngưỡng 1431
SL: 1443'4
TP 1: 1400
TP 2; Để thả
Lí do vào lệnh: Giá khả năng cao đã kết thúc pha hồi ngắn và tiếp tục xu hướng xuống trong trung hạn. Tỉ lệ R/R khá đẹp
Lưu ý: Quý Nhà đầu tư chủ động đặt lại SL khi giá đã chạy khoảng 05 giá)

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận