Phân tích kỹ thuật hợp đồng tương lai Khí tự khiên kỳ hạn tháng 1 năm 2023
Tác giảAdministrator

Nhật Linh Investment khuyến nghị cho NĐT

Sell NGEF23
Giá hiện tại quanh ngưỡng: 6.422
SL: 6.778
TP1: 5.711
TP2: Thả
Lí do vào lệnh: Giá đã gãy kênh lên dài hạn, đã hồi lên test lại kênh và theo phân tích của chúng tôi, giá đã kết thúc pha hồi. 
Chú ý rời SL hòa vốn khi giá đã chạy được khoảng 150 pip.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận