Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi GDHH tại các Sở GDHH ở nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông ngày 01/03/2023
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 231/QĐ/TGĐ-MXV về việc Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông ngày 01/03/2023

Chi tiết tại: https://cdn0882.cdn4s1.com/media/ky-quy/231qd-thong-bao-giao-dich-hang-hoa-tu-mxvtu-01032023.pdf

 

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận