Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa kim loại LME và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi đến Quý Thành viên Quyết định số 223/QĐ/TGĐ-MXV và 224/QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/02/2023 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/02/2023.

Chi tiết tại:


0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận