Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 13/03/2023
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi đến Quý Thành viên Quyết định số 270/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/03/2023 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 13/03/2023.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận