Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 16.02.2023
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên các Quyết định về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXVáp dụng từ phiên giao dịch ngày 16/02/2023.

Chi tiết tại: https://cdn0882.cdn4s1.com/media/ban-hanh-muc-ky-quy-giao-dich-hang-hoa-tu-mxv.pdf

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận