Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hoá từ MXV áp dụng từ 08/03/2023
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXVáp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/03/2023.

 

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận