Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản ngày 17/02/2023
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên các Quyết định về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXVáp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/02/2023.

Chi tiết tại: https://cdn0882.cdn4s1.com/media/ban-hanh-muc-ky-quy-khi-giao-dich-mat-hang-nong-san-tu-mxv.pdf

 

 

 

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận