Ban hành mục ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng cà phê tại MXV
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định về việc Ban hành mục ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng cà phê tại MXVáp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/03/2023.

 

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận