Cụ thể, sau điều chỉnh giá, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.418 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.064 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.482đồng/lít (tăng 547 đồng/lít).

Cùng với giá xăng, các loại dầu cũng được Liên Bộ điều chỉnh tăng.

Theo đó, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 20.194 đồng/lít (tăng 487 đồng/lít). Dầu hoả có giá bán không cao hơn 20.536 đồng/lít (tăng 205 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 15.508 đồng/kg (giảm 307 đồng/kg).

Theo: TBTCO