Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 06/2023 – Đợt 1
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Nhật Linh xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 06/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPM23 Dầu ít lưu huỳnh 06/2023 08/06/2023 Trước 21:00 ngày 06/06/2023
2 TRUM23 Cao su RSS3 06/2023 26/06/2023 Trước 15:00 ngày 08/06/2023
3 NQMN23 Dầu WTI mini 07/2023 14/06/2023 Trước 21:00 ngày 12/06/2023
4 MCLEN23 Dầu WTI micro 07/2023 14/06/2023 Trước 21:00 ngày 12/06/2023
5 ZFTN23 Cao su TSR20 07/2023 30/06/2023 Trước 15:00 ngày 14/06/2023
6 FEFM23 Quặng sắt 06/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023
7 CLEN23 Dầu WTI 07/2023 16/06/2023 Trước 21:00 ngày 15/06/2023
8 KCEN23 Cà phê Arabica 07/2023 22/06/2023 Trước 21:00 ngày 21/06/2023
9 NQGN23 Khí tự nhiên mini 07/2023 23/06/2023 Trước 21:00 ngày 21/06/2023
10 CTEN23 Bông sợi 07/2023 26/06/2023 Trước 21:00 ngày 22/06/2023
11 CCEN23 Ca cao 07/2023 26/06/2023 Trước 21:00 ngày 22/06/2023
12 NGEN23 Khí tự nhiên 07/2023 26/06/2023 Trước 21:00 ngày 22/06/2023

 

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUM23 Cao su RSS3 06/2023 26/06/2023 Trước 15:00 ngày 08/06/2023
2 QPM23 Dầu ít lưu huỳnh 06/2023 12/06/2023 Trước 21:00 ngày 08/06/2023
3 MPOM23 Dầu cọ thô 06/2023 15/06/2023 Trước 15:00 ngày 13/06/2023
4 ZFTN23 Cao su TSR20 07/2023 30/06/2023 Trước 15:00 ngày 14/06/2023
5 FEFM23 Quặng sắt 06/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023
6 NQMN23 Dầu WTI mini 07/2023 16/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023
7 MCLEN23 Dầu WTI micro 07/2023 16/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023
8 CLEN23 Dầu WTI 07/2023 20/06/2023 Trước 21:00 ngày 16/06/2023
9 CTEN23 Bông sợi 07/2023 07/07/2023 Trước 21:00 ngày 22/06/2023
10 NQGN23 Khí tự nhiên mini 07/2023 27/06/2023 Trước 21:00 ngày 23/06/2023
11 SNDD20M23 Thiếc LME 20/06/23 16/06/2023 Trước 21:00 ngày 09/06/2023
12 SNDD22M23 Thiếc LME 22/06/23 20/06/2023 Trước 21:00 ngày 13/06/2023
13 SNDD23M23 Thiếc LME 23/06/23 21/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Nhật Linh – Nhat Linh Investment., JSC
 Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Thái Lâm Plaza, Số 52 Đường Thanh Liệt, Thanh Trì, TP. Hà Nội
 Hotline: 0243.206.3010
 Zalo Group: https://zalo.me/g/mzmypc835
 Fanpage: https://www.facebook.com/NhatLinh.Investments
0 / 5 (0Bình chọn)