Thông báo thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá từ MXV
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định về việc Thông báo thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá từ MXVáp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/03/2023.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận