Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng
Tác giảAdministrator

 

Kính gửi: Quý Thành viên,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

ZFTK23

Cao su TSR20 05/2023

28/04/2023

Trước 15:00 ngày 12/04/2023

2

QWK23

Đường trắng 05/2023

14/04/2023

Trước 21:00 ngày 12/04/2023

3

FEFJ23

Quặng sắt 04/2023

28/04/2023

Trước 21:00 ngày 12/04/2023

4

NQMK23

Dầu WTI mini 05/2023

17/04/2023

Trước 21:00 ngày 13/04/2023

5

MCLEK23

Dầu WTI micro 05/2023

17/04/2023

Trước 21:00 ngày 13/04/2023

6

CLEK23

Dầu WTI 05/2023

18/04/2023

Trước 21:00 ngày 17/04/2023

7

KCEK23

Cà phê Arabica 05/2023

20/04/2023

Trước 21:00 ngày 19/04/2023

8

NQGK23

Khí tự nhiên mini 05/2023

21/04/2023

Trước 21:00 ngày 19/04/2023

9

CTEK23

Bông sợi 05/2023

24/04/2023

Trước 21:00 ngày 20/04/2023

10

CCEK23

Ca cao 05/2023

24/04/2023

Trước 21:00 ngày 20/04/2023

11

NGEK23

Khí tự nhiên 05/2023

24/04/2023

Trước 21:00 ngày 20/04/2023

12

LRCK23

Cà phê Robusta 05/2023

25/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

13

MQIK23

Bạc mini 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

14

MQCK23

Đồng mini 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

15

MHGK23

Đồng micro 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

16

BMM23

Dầu Brent mini 06/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

17

RBEK23

Xăng RBOB 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

18

QOM23

Dầu Brent 06/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 25/04/2023

 

  •       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

MPOJ23

Dầu cọ thô 04/2023

14/04/2023

Trước 15:00 ngày 12/04/2023

2

ZFTK23

Cao su TSR20 05/2023

28/04/2023

Trước 15:00 ngày 12/04/2023

3

QWK23

Đường trắng 05/2023

14/04/2023

Trước 21:00 ngày 12/04/2023

4

FEFJ23

Quặng sắt 04/2023

28/04/2023

Trước 21:00 ngày 12/04/2023

5

NQMK23

Dầu WTI mini 05/2023

19/04/2023

Trước 21:00 ngày 17/04/2023

6

MCLEK23

Dầu WTI micro 05/2023

19/04/2023

Trước 21:00 ngày 17/04/2023

7

CLEK23

Dầu WTI 05/2023

20/04/2023

Trước 21:00 ngày 18/04/2023

8

CTEK23

Bông sợi 05/2023

08/05/2023

Trước 21:00 ngày 21/04/2023

9

NQGK23

Khí tự nhiên mini 05/2023

25/04/2023

Trước 21:00 ngày 21/04/2023

10

SIEJ23

Bạc 04/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

11

MQIK23

Bạc mini 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

12

SILJ23

Bạc micro 04/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

13

CPEJ23

Đồng 04/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

14

MQCK23

Đồng mini 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

15

MHGK23

Đồng micro 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

16

PLEJ23

Bạch kim 04/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

17

NGEK23

Khí tự nhiên 05/2023

26/04/2023

Trước 21:00 ngày 24/04/2023

18

LRCK23

Cà phê Robusta 05/2023

24/05/2023

Trước 21:00 ngày 25/04/2023

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Nhật Linh – Nhat Linh Investment., JSC
 Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Thái Lâm Plaza, Số 52 Đường Thanh Liệt, Thanh Trì, TP. Hà Nội
 Hotline: 0243.206.3010
 Zalo Group: https://zalo.me/g/mzmypc835
 Fanpage: https://www.facebook.com/NhatLinh.Investments
0 / 5 (0Bình chọn)