Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng T4/2023
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Nhật Linh xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 04/2023 – Đợt 3 như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MPOK23 Dầu cọ thô 05/2023 28/04/2023 Trước 15:00 ngày 26/04/2023
2 SBEK23 Đường 11 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
3 SIEK23 Bạc
05/2023
28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
4 SILK23 Bạc micro 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
5 CPEK23 Đồng
05/2023
28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
6 PLEK23 Bạch kim 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
7 XCK23 Ngô mini 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
8 XBK23 Đậu tương mini 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
9 XWK23 Lúa mỳ mini 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
10 KWEK23 Lúa mỳ Kansas 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
11 ZREK23 Gạo thô
05/2023
28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
12 ZLEK23 Dầu đậu tương 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 27/04/2023
13 ZSEK23 Đậu tương 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 27/04/2023
14 ZMEK23 Khô đậu tương 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 27/04/2023
15 ZWAK23 Lúa mỳ
05/2023
28/04/2023 Trước 21:00 ngày 27/04/2023
16 ZCEK23 Ngô
05/2023
28/04/2023 Trước 21:00 ngày 27/04/2023
17 AHDD16K23 Nhôm LME 16/05/23 12/5/2023 Trước 21:00 ngày 05/05/2023
18 AHDD22K23 Nhôm LME 22/05/23 18/05/2023

Trước 21:00 ngày 11/05/2023

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SBEK23 Đường 11 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
2 QOM23 Dầu Brent 06/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
3 BMM23 Dầu Brent mini 06/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
4 RBEK23 Xăng RBOB 05/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
5 XBK23 Đậu tương mini 05/2023 12/05/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
6 XWK23 Lúa mỳ mini 05/2023 12/05/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
7 XCK23 Ngô mini 05/2023 12/05/2023 Trước 21:00 ngày 26/04/2023
8 SNDD09K23 Thiếc LME 09/05/23 05/05/2023 Trước 21:00 ngày 28/04/2023
9 SNDD16K23 Thiếc LME 16/05/23 12/05/2023 Trước 21:00 ngày 05/05/2023
10 SNDD17K23 Thiếc LME 17/05/23 15/05/2023 Trước 21:00 ngày 05/05/2023
11 SNDD19K23 Thiếc LME 19/05/23 17/05/2023 Trước 21:00 ngày 10/05/2023

 

 Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Nhật Linh – Nhat Linh Investment., JSC
 Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Thái Lâm Plaza, Số 52 Đường Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
 Hotline: 0243.206.3010
 Zalo Group: https://zalo.me/g/mzmypc835
 Fanpage: https://www.facebook.com/NhatLinh.Investments
0 / 5 (0Bình chọn)
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Bạn cần hỗ trợ?