HẠN MỨC GIAO DỊCH VÀ CÁC LOẠI TỶ GIÁ ĐANG ĐƯỢC MXV ÁP DỤNG?
Tác giảAdministrator

Các loại tỷ giá đang được MXV áp dụng?

 

- Tỷ giá quy đổi: Là tỷ giá được sử dụng để quy đổi tạm thời giá, giá trị hợp đồng, lãi lỗ vị thế của các loại hợp đồng bằng nguyên tệ sang VNĐ để tính toán trên hệ thống giao dịch trong phiên giao dịch.

 

- Tỷ giá thanh toán mua: Là tỷ giá dùng để mua nguyên tệ từ khách hàng tất toán lãi vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.

 

- Tỷ giá thanh toán bán: Là tỷ giá dùng để bán nguyên tệ cho khách hàng tất toán lỗ vị thế và được áp dụng khi kết thúc phiên giao dịch.

 

Hạn mức giao dịch là gì?

 

- Hạn mức giao dịch là số lượng hợp đồng tối đa của một mặt hàng hoặc toàn bộ mặt hàng mà một tài khoản giao dịch hoặc một Thành viên Kinh doanh được phép nắm giữ tại một thời điểm.

 

- Hạn mức giao dịch được các Sở quốc tế sử dụng để đảm bảo các thị trường phát triển một cách ổn định, tránh được các rủi ro và sự thao túng giá hàng hóa. Hạn mức giao dịch sẽ được nới rộng theo sự phát triển của thị trường nói chung và từng Thành viên nói riêng một cách bền vững và có kiểm soát.

 

MXV đang phân bổ hạn mức như thế nào?

 

- Sau khi được các Sở Giao quốc tế liên thông cấp hạn mức, MXV sẽ phân bổ xuống các thành viên Kinh doanh dựa vào một số tiêu chí, trong đó: (i) đánh giá nhu cầu giao dịch thực tế từng mặt hàng của thành viên Kinh doanh; (ii) đánh giá năng lực tài chính của các thành viên Kinh doanh; (iii) khả năng đáp ứng và tuân thủ các quy định quản trị rủi ro của MXV; (iv) số năm kinh nghiệm giao dịch hàng hóa... Thành viên Kinh doanh căn cứ vào hạn mức MXV đã cấp để phân bổ hạn mức phù hợp cho từng hợp đồng của mỗi sản phẩm.

 

- Khách hàng được thành viên Kinh doanh cấp hạn mức giao dịch, đồng thời được thông báo để chủ động các kế hoạch ký quỹ cũng như giao dịch trong phạm vi thỏa thuận giữa khách hàng và thành viên Kinh doanh, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy định của MXV. MXV sẽ có thông báo nếu thành viên Kinh doanh vi phạm hạn mức được cấp và sẽ có các chế tài xử lý theo Bộ quy định xử lý vi phạm Thành viên.


 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Nhật Linh – Nhat Linh Investment., JSC
 Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Thái Lâm Plaza, Số 52 Đường Thanh Liệt, Thanh Trì, TP. Hà Nội
 Hotline: 0243.206.3010
 Zalo Group: https://zalo.me/g/mzmypc835
 Fanpage: https://www.facebook.com/NhatLinh.Investments
0 / 5 (0Bình chọn)