Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng tháng 5-2023
Tác giảAdministrator

Kính gửi: Quý khách hàng,  

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Nhật Linh gửi đến Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng Tháng 05/2023 – Đợt 2 như sau:

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

BMN23

Dầu Brent mini 07/2023

29/05/2023

Trước 21:00 ngày 25/05/2023

2

RBEM23

Xăng RBOB 06/2023

29/05/2023

Trước 21:00 ngày 25/05/2023

3

QON23

Dầu Brent 07/2023

29/05/2023

Trước 21:00 ngày 26/05/2023

4

MPOM23

Dầu cọ thô 06/2023

31/05/2023

Trước 15:00 ngày 29/05/2023

5

SIEM23

Bạc 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

6

SILM23

Bạc micro 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

7

CPEM23

Đồng 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

8

PLEM23

Bạch kim 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

 

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

SIEK23

Bạc 05/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

2

SILK23

Bạc micro 05/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

3

CPEK23

Đồng 05/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

4

MQCM23

Đồng mini 06/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

5

MHGM23

Đồng micro 06/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

6

PLEK23

Bạch kim 05/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

7

NGEM23

Khí tự nhiên 06/2023

26/05/2023

Trước 21:00 ngày 24/05/2023

8

QON23

Dầu Brent 07/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

9

BMN23

Dầu Brent mini 07/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

10

RBEM23

Xăng RBOB 06/2023

31/05/2023

Trước 21:00 ngày 29/05/2023

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Nhật Linh – Nhat Linh Investment., JSC
 Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Thái Lâm Plaza, Số 52 Đường Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
 Hotline: 0243.206.3010
 Zalo Group: https://zalo.me/g/mzmypc835
 Fanpage: https://www.facebook.com/NhatLinh.Investments
0 / 5 (0Bình chọn)
Bạn cần hỗ trợ?